Công tắc hành trình Omron

Sidebar Menu

THIẾT BỊ ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

Nhà sản xuất:
OMRON
Results 1 - 19 of 19

Công tắc hành trình

D4V-8104Z

Công tắc hành trình, loại Roller lever

Giá: 418,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

D4V-8108Z

Công tắc hành trình, loại Adjustable roller lever

Giá: 385,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

HL-5000

Công tắc hành trình, loại Roller Lever

Giá: 660,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

HL-5030

Công tắc hành trình, loại Adjustable roller lever

Giá: 715,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

HL-5050

Công tắc hành trình, loại Adjustable Rod Lever

Giá: 715,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

HL-5300

Công tắc hành trình, loại Coil spring

Giá: 737,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

V-15-1A5

Công tắc hành trình loại Pin pluger

Giá: 42,900 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

WLCA12 WITH PARTS

Công tắc hành trình, loại Adjustable roller lever

Giá: 737,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

WLD

Công tắc hành trình, loại Top plunger actuator

Giá: 682,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

Z-15GM22-B

Công tắc hành trình Omron, loại Reverse short hinge roller ...

Giá: 187,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

Z-15GQ-B

Công tắc hành trình loại Plunger

Giá: 193,600 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg: 8,800 ₫

Z-15GQ22-B

Công tắc hành trình loại Roller pluger

Giá: 220,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

Z-15GW-B

Công tắc hành trình loại Hinge lever

Giá: 132,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

Z-15GW2-B

Công tắc hành trình loại Hinge roller lever

Giá: 171,600 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

Z-15GW22-B

Công tắc hành trình loại Short hinge roller lever

Giá: 132,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

Z-15GW25-B

Công tắc hành trình loại Hinge large roller lever

Giá: 217,800 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

ZC-Q2155

Công tắc hành trình, loại Crossroller plunger

Giá: 495,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

ZC-Q2255

Công tắc hành trình, loại Roller plunger

Giá: 506,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

ZC-W255

Công tắc hành trình, loại Short hinge roller lever

Giá: 473,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

Lĩnh vực hoạt động

Chuyên cung cấp:
Nút nhấn, Công tắc hành trình, Rơ-le
Thiết bị đo lường, điều khiển
Thiết bị lập trình, phần mềm điều khiển

Lắp đặt tủ điều khiển
Sửa chữa hệ thống tự động hoá công nghiệp