Cảm biến tiệm cận, cảm biến từ, E2A, E2B, E2E, E2K, TL

Sidebar Menu

THIẾT BỊ ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

Nhà sản xuất:
OMRON
Results 1 - 20 of 20

Cảm biến tiệm cận

E2B-M12KN08-WP-B1 2M

Cảm biến điện cảm M12, Unshielded type, khoảng cách 8mm, ...

Giá: 314,600 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E2B-M12KN08-WP-C1 2M

Cảm biến điện cảm M12, Unshielded type, khoảng cách 8mm, ...

Giá: 314,600 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E2B-M12KS04-WP-B1 2M

Cảm biến điện cảm M12, Shielded type, khoảng cách 4mm, ngõ ...

Giá: 314,600 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E2B-M12KS04-WP-C1 2M

Cảm biến điện cảm M12, Shielded type, khoảng cách 4mm, ngõ ...

Giá: 314,600 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E2B-S08KS02-MC-B2

Cảm biến điện cảm M8, Shielded type, khoảng cách 2mm, ngõ ...

Giá: 319,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E2B-S08KS02-WP-C1 2M

Cảm biến điện cảm M8, Shielded type, khoảng cách 2mm, ngõ ...

Giá: 314,600 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E2E-S04N02-CJ-B1 0.3M

Cảm biến điện cảm M4, Unshielded type, khoảng cách 2mm, ngõ ...

Giá: 1,540,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E2E-S05S12-WC-B1 5M

Cảm biến điện cảm M5, Shielded type, khoảng cách 1.2mm, ngõ ...

Giá: 1,097,800 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E2E-X10D1S DC12-24 2M

Cảm biến điện cảm M30, Shielded type, khoảng cách 10mm, DC ...

Giá: 1,650,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E2E-X2D1-N 5M

Cảm biến điện cảm M8, Shielded type, khoảng cách 2mm, DC 2 ...

Giá: 990,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E2E-X7D1-N 2M

Cảm biến điện cảm M18, Shielded type, khoảng cách 7mm, DC 2 ...

Giá: 1,149,500 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E2E-X7D1S DC12-24 2M

Cảm biến điện cảm M18, Shielded type, khoảng cách 7mm, DC 2 ...

Giá: 1,540,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E2FQ-X10F1 2M

Cảm biến điện cảm M30 chịu được hoá chất, Shielded type, ...

Giá: 3,740,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E2K-C25ME1 2M

Cảm biến điện dung Omron, khoảng cách 25mm, ngõ ra NPN-NO

Giá: 2,365,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E2K-C25MF1 2M

Cảm biến điện dung Omron, khoảng cách 25mm, ngõ ra PNP-NO

Giá: 2,365,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E2K-C25MY1 2M

Cảm biến điện dung Omron, khoảng cách 25mm, AC 2-dây

Giá: 2,585,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E2K-X15MF1 2M

Cảm biến điện dung M30, Unshielded type, khoảng cách 15mm, ...

Giá: 1,980,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

TL-N10ME1 2M

Cảm biến tiệm cận khoảng cách 10mm, NPN-NO

Giá: 880,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

TL-N20ME1 2M

Cảm biến tiệm cận khoảng cách 20mm, NPN-NO

Giá: 1,523,500 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

TL-N20ME2 2M

Cảm biến tiệm cận khoảng cách 20mm, NPN-NC

Giá: 1,391,500 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

Lĩnh vực hoạt động

Chuyên cung cấp:
Nút nhấn, Công tắc hành trình, Rơ-le
Thiết bị đo lường, điều khiển
Thiết bị lập trình, phần mềm điều khiển

Lắp đặt tủ điều khiển
Sửa chữa hệ thống tự động hoá công nghiệp