Cảm biến quang - Omron sensor

Sidebar Menu

THIẾT BỊ ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

Nhà sản xuất:
OMRON
Results 1 - 22 of 22

Cảm biến quang

E3F2-7B4 2M

Cảm biến quang hình trụ loại thu-phát riêng, ngõ ra PNP

Giá: 1,980,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E3F2-7B4-P1

Cảm biến quang hình trụ loại thu-phát riêng, ngõ ra PNP. Sử ...

Giá: 1,650,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E3FA-DN11 2M

Cảm biến quang hình trụ Ø18, khoảng cách làm việc 100mm, ...

Giá: 671,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E3FA-DN12 2M

Cảm biến quang hình trụ Ø18, khoảng cách làm việc 300mm, ...

Giá: 671,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E3FA-DP11 2M

Cảm biến quang hình trụ Ø18, khoảng cách làm việc 100mm, ...

Giá: 671,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E3FA-DP12 2M

Cảm biến quang hình trụ Ø18, khoảng cách làm việc 300mm, ...

Giá: 671,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E3FA-RN11 2M

Cảm biến quang hình trụ Ø18, khoảng cách làm việc 4m, loại ...

Giá: 935,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E3FA-RN12 2M

Cảm biến quang hình trụ Ø18, khoảng cách làm việc 500mm, ...

Giá: 742,500 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E3FA-TN11 2M

Cảm biến quang hình trụ Ø18, khoảng cách làm việc 20mm, ...

Giá: 968,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E3JK-DR11-C 2M

Cảm biến quang loại thu phát chung, khoảng cách làm việc ...

Giá: 891,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E3JK-DR12-C 2M

Cảm biến quang loại thu phát chung, khoảng cách làm việc ...

Giá: 891,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E3JK-RR11-C 2M

Cảm biến quang loại phản xạ gương, khoảng cách làm việc 7m, ...

Giá: 907,500 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E3JK-RR12-C 2M

Cảm biến quang loại phản xạ gương (chức năng MSR), khoảng ...

Giá: 907,500 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E3JK-TR11-C 2M

Cảm biến quang loại thu phát, khoảng cách làm việc 40m, ngõ ...

Giá: 1,023,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E3JM-10M4-G-N

Cảm biến quang loại thu phát, khoảng cách làm việc 10m, ngõ ...

Giá: 2,420,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E3S-AT66

Cảm biến quang Omron loại thu phát, ngõ ra NPN

Giá: 2,200,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E3Z-D61 2M

Cảm biến quang loại thu phát chung, khoảng cách làm việc ...

Giá: 990,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E3Z-D62 2M

Cảm biến quang loại thu phát chung, khoảng cách làm việc ...

Giá: 1,320,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E3Z-D81 2M

Cảm biến quang loại thu phát chung, khoảng cách làm việc ...

Giá: 1,320,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E3Z-D82 2M

Cảm biến quang loại thu phát chung, khoảng cách làm việc ...

Giá: 1,320,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E3Z-D86

Cảm biến quang loại thu phát chung, khoảng cách làm việc ...

Giá: 1,760,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E3Z-T61 2M

Cảm biến quang loại thu phát, khoảng cách làm việc 15m, ngõ ...

Giá: 1,210,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

Lĩnh vực hoạt động

Chuyên cung cấp:
Nút nhấn, Công tắc hành trình, Rơ-le
Thiết bị đo lường, điều khiển
Thiết bị lập trình, phần mềm điều khiển

Lắp đặt tủ điều khiển
Sửa chữa hệ thống tự động hoá công nghiệp