Bộ nguồn Omron | Omron switching power supply

Sidebar Menu

THIẾT BỊ ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

Nhà sản xuất:
OMRON
- Trang 1 / 2 -
Results 1 - 24 of 27

Bộ nguồn xung ổn áp

S8FS-C01505J

Bộ nguồn 5VDC, 3A.

Giá: 330,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

S8FS-C03512

Bộ nguồn 12VDC, 3A

Giá: 308,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

S8FS-C03512J

Bộ nguồn 12VDC, 3A

Giá: 308,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

S8FS-C03524

Bộ nguồn 24VDC, 1.5A

Giá: 292,600 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

S8FS-C03524J

Bộ nguồn 24VDC, 1.5A

Giá: 297,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

S8FS-C05012

Bộ nguồn 12VDC, 4.2A

Giá: 330,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

S8FS-C05012J

Bộ nguồn 12VDC, 4.2A

Giá: 326,700 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

S8FS-C05024

Bộ nguồn 24VDC, 2.2A

Giá: 308,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

S8FS-C05024J

Bộ nguồn 24VDC, 2.2A

Giá: 343,200 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

S8FS-C10012

Bộ nguồn 12VDC, 8.5A

Giá: 420,200 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

S8FS-C10012J

Bọ nguồn 12VDC, 8.5A

Giá: 432,300 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

S8FS-C10024

Bộ nguồn 24VDC, 4.5A

Giá: 368,500 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

S8FS-C10024J

Bộ nguồn 24VDC 4.5A

Giá: 381,700 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

S8FS-C15012

Bộ nguồn 12VDC, 12.5A

Giá: 649,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

S8FS-C15012J

Bộ nguồn 12VDC 12.5A

Giá: 704,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

S8FS-C15024

Bộ nguồn 24VDC, 6.5A

Giá: 509,300 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

S8FS-C15024J

Bộ nguồn 24VDC 6.5A

Giá: 561,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

S8FS-C20005J

Bộ nguồn 5VDC, 40A

Giá: 1,089,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

S8FS-C35012

Bộ nguồn 12VDC, 29A

Giá: 1,210,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

S8FS-C35012J

Bộ nguồn 12VDC, 29A

Giá: 1,100,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

S8FS-C35024J

Bộ nguồn 24VDC, 14.6A

Giá: 1,012,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

S8VK-C06024

Bộ nguồn 24 VDC, 60W (2.5A)

Giá: 770,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

S8VK-C12024

Bộ nguồn 24 VDC, 120W (5A)

Giá: 1,045,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

S8VK-C24024

Bộ nguồn 24 VDC, 240W (10A)

Giá: 2,310,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:
- Trang 1 / 2 -

Lĩnh vực hoạt động

Chuyên cung cấp:
Nút nhấn, Công tắc hành trình, Rơ-le
Thiết bị đo lường, điều khiển
Thiết bị lập trình, phần mềm điều khiển

Lắp đặt tủ điều khiển
Sửa chữa hệ thống tự động hoá công nghiệp