Điều khiển nhiệt Omron

Sidebar Menu

THIẾT BỊ ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

Nhà sản xuất:
OMRON
Results 1 - 18 of 18

Điều khiển nhiệt

E5AC-CX3ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra ...

Giá: 3,190,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E5AC-QX3ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt kích thước 96 x 96 mm, ngõ ra SSR ...

Giá: 2,233,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E5AC-RX3ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra rơ-le

Giá: 1,705,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E5AC-RX3ASM-808

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, truyền thông ...

Giá: 2,970,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E5AZ-Q3MT AC100-240

Bộ điều khiển nhiệt Omron 96 x 96mm, ngõ ra SSR (12VDC)

Giá: 2,860,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E5CC-CX2ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt kích thước 48 x 48 mm, ngõ ra ...

Giá: 1,760,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E5CC-QX2ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt kích thước 48 x 48 mm, ngõ ra SSR ...

Giá: 1,210,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E5CC-RX2ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 48 x 48mm, ngõ ra rơ-le

Giá: 1,173,700 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E5CC-RX2ASM-802

Bộ điều khiển nhiệt, truyền thông RS485, ngõ ra rơ-le, kích ...

Giá: 3,234,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E5CSL-RTC AC100-240

Bộ điều khiển nhiệt ngõ vào Thermocouple, ngõ ra rơ le

Giá: 770,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E5CWL-Q1TC AC100-240

Bộ điều khiển nhiệt ngõ vào Thermocouple, ngõ ra SSR (12VDC)

Giá: 931,700 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E5CWL-R1P-100 AC100-240

Bộ điều khiển nhiệt ngõ vào Pt100, ngõ ra rơ le, chức năng ...

Giá: 871,200 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E5CWL-R1TC-100 AC100-240

Bộ điều khiển nhiệt ngõ vào thermocouple, ngõ ra rơ le, ...

Giá: 836,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E5EC-PR2ASM-800

Điều khiển nhiệt ngõ ra rơ-le điều khiển valve tỉ lệ

Giá: 2,310,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E5EC-QX2ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt Omron kích thước 48 x 96mm, ngõ ra ...

Giá: 1,903,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E5EC-RR2ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt Omron kích thước 48 x 96mm, ngõ ra rơ-le

Giá: 2,068,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E5EWL-Q1P AC100-240

Bộ điều khiển nhiệt ngõ vào Pt100, chức năng PID, kích ...

Giá: 913,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

E5EWL-R1TC AC100-240

Bộ điều khiển nhiệt ngõ vào thermocouple, chức năng PID, ...

Giá: 979,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

Lĩnh vực hoạt động

Chuyên cung cấp:
Nút nhấn, Công tắc hành trình, Rơ-le
Thiết bị đo lường, điều khiển
Thiết bị lập trình, phần mềm điều khiển

Lắp đặt tủ điều khiển
Sửa chữa hệ thống tự động hoá công nghiệp