Đế cắm cho rơ le, timer

Sidebar Menu

THIẾT BỊ ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

Nhà sản xuất:
OMRON
Results 1 - 13 of 13

Đế cắm

P2CF-08

Đế cắm Omron 8 chân tròn (Japan)

Giá: 138,600 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

P2RF-08-E

Đế cắm 8 chân dẹp nhỏ, sử dụng cho rơ le G2R-2-S, G2R-2-SN, ...

Giá: 121,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

PF083A-E

Đế cắm 8 chân tròn cho Relay, Timer

Giá: 35,200 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

PF083A-L

Đế cắm Omron 8 chân tròn

Giá: 31,900 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

PF113A-L

Đế cắm Omron 11 chân tròn

Giá: 42,900 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

PTF08A-E

Đế cắm Omron 8 chân dẹp lớn

Giá: 55,000 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

PTF14A-E

Đế cắm 14 chân dẹp lớn

Giá: 90,200 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

PYF-08-PU

Đế cắm 8 chân, công nghệ Push-In Plus

Giá: 82,500 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

PYF-14-PU

Đế cắm 8 chân, công nghệ Push-In Plus

Giá: 96,800 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

PYF08A-E

Đế cắm Omron 8 chân dẹp nhỏ

Giá: 28,600 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

PYF08A-N

Đế cắm 8 chân dẹp nhỏ

Giá: 28,600 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

PYF14A-E

Đế cắm Omron 14 chân dẹp nhỏ

Giá: 36,300 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

PYF14A-N

Đế cắm 14 chân dẹp nhỏ

Giá: 36,300 ₫
(bao gồm VAT)
Giảm giá:
Giá / kg:

Lĩnh vực hoạt động

Chuyên cung cấp:
Nút nhấn, Công tắc hành trình, Rơ-le
Thiết bị đo lường, điều khiển
Thiết bị lập trình, phần mềm điều khiển

Lắp đặt tủ điều khiển
Sửa chữa hệ thống tự động hoá công nghiệp