CS1W-SCB21-V1

Sidebar Menu

THIẾT BỊ ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

CS1W-SCB21-V1
  • CS1W-SCB21-V1
  • CS1W-SCB21-V1
  • CS1W-SCB21-V1

CS1W-SCB21-V1

3,000,000 đ
Brand : OMRON

Cổng truyền thông: Port 1: RS232C; Port 2: RS232C

Giao thức: Host Link, protocol macro, NT Link

Chế độ truyền thông: Half-duplex (Full-duplex for slave-initiated communications)

Đồng bộ: Start-stop synchronization (asynchronous mode)

Tốc độ: 1,200/2,400/4,800/9,600/19,200/38,400/57,600/115,200/230,400 bps

Khoảng cách: 15 m (RS232C)

Host computer to PLC: C-mode command; FINS commands (in Host Link protocol)

PLC to host computer: FINS commands (in Host Link protocol)

Trọng lượng: 100 g

Lĩnh vực hoạt động

Chuyên cung cấp:
Nút nhấn, Công tắc hành trình, Rơ-le
Thiết bị đo lường, điều khiển
Thiết bị lập trình, phần mềm điều khiển

Lắp đặt tủ điều khiển
Sửa chữa hệ thống tự động hoá công nghiệp