Hàng Omron giảm giá | Công Ty TNHH Kỹ Thuật Danh Trí

Sidebar Menu

THIẾT BỊ ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

Khối mở rộng 16-Transistor output cho PLC Omron CQM1, CQM1H

550,000đ

Khối mở rộng 16-DC input cho PLC Omron CQM1, CQM1H

550,000đ

Khối mở rộng 16-Relay output cho PLC Omron CQM1, CQM1H

1,200,000đ

Khối mở rộng 32-DC input cho PLC Omron CQM1, CQM1H

1,800,000đ

Khối mở rộng 32-Transistor output cho PLC Omron CQM1, CQM1H

1,800,000đ

Khối cấp nguồn cho PLC Omron CQM1, CQM1H

900,000đ

Khối cấp nguồn cho PLC Omron CQM1, CQM1H

1,700,000đ

Khối CPU PLC Omron CQM1H

6,500,000đ

Khối mở rộng 20 I/O cho PLC Omron CPM1A, CPM2A

1,000,000đ

PLC Omron 40 I/O, nguồn cấp 24VDC

2,000,000đ

Khối truyền thông DeviceNet cho PLC Omron CS1

8,000,000đ

Khối mở rộng 8-Analog input cho PLC Omron CS1

8,000,000đ

Khối truyền thông Controller Link cho PLC Omron CS1

3,500,000đ

Khối truyền thông Controller Link cho PLC Omron C200HE, C200HG, C200HX

2,000,000đ

Khối mở rộng 32-DC input cho PLC Omron CS1

1,500,000đ

Khối mở rộng 64-output cho PLC Omron CS1

2,000,000đ

Khối CPU PLC Omron CS1

8,500,000đ

Đế cắm 10-slot (Backplane) cho PLC Omron C200HE, C200HG, C200HX

2,500,000đ

Bo mạch truyền thông RS232C cho PLC Omron CS1

3,000,000đ

Khối mở rộng 64 Transistor output (NPN) cho PLC Omron CJ1, CJ2

3,500,000đ

Lĩnh vực hoạt động

Chuyên cung cấp:
Nút nhấn, Công tắc hành trình, Rơ-le
Thiết bị đo lường, điều khiển
Thiết bị lập trình, phần mềm điều khiển

Lắp đặt tủ điều khiển
Sửa chữa hệ thống tự động hoá công nghiệp