CQM1H-PLB21

Sidebar Menu

THIẾT BỊ ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

Rơ le trung gian MY2N-GS, MY4N-GS
Điều khiển nhiệt E5CC, E5EC, E5AC
Tự động hoá công nghiệp
CQM1H-PLB21
Brand OMRON
3,300,000 đ

Pulse I/O Board

Pulse inputs 1 and 2 can be used as high-speed counters to count pulses
input at either 50 kHz (signal phase) or 25 kHz (differential phase). Interrupt
processing can be performed based on the present values (PV) of the
counters.
Input Mode
The following three Input Modes are available:
• Differential Phase Mode (4x)
• Pulse/Direction Mode
• Up/Down Mode
Interrupts
The Board can be set to execute an interrupt subroutine when the value of the
high-speed counter matches a specified target value, or an interrupt subroutine when the PV falls within a specified comparison range.
Pulse Outputs 1 and 2 Two 10 Hz to 50 kHz pulses can be output from port 1 and port 2. Both fixed
and variable duty factors can be used.
• The fixed duty factor can raise or lower the frequency of the output from
10 Hz to 50 kHz smoothly.
• The variable duty factor enables pulse output to be performed using a
duty factor ranging from 1% to 99%.

Sản phẩm nổi bật

MY2N-GS AC220/240
MY2N-GS AC220/240 x10
506,000 ₫
MY4N-GS DC24
MY4N-GS DC24 x 10
539,000 ₫
E5AC-RX3ASM-800
E5AC-RX3ASM-800
1,705,000 ₫
WLCA12 WITH PARTS
WLCA12 WITH PARTS
737,000 ₫
MY2N-GS DC24
MY2N-GS DC24 x10
484,000 ₫
K8DS-PH1
K8DS-PH1
418,000 ₫
E5CC-RX2ASM-800
E5CC-RX2ASM-800
1,155,000 ₫

Có thể bạn quan tâm

CJ1W-AD041-V1
CJ1W-AD041-V1
10,450,000 ₫
ZEN-10C3AR-A-V2
ZEN-10C3AR-A-V2
2,310,000 ₫
ZC-Q2255
ZC-Q2255
506,000 ₫
H3Y-2 AC200-230 10S
H3Y-2 AC200-230 10S
770,000 ₫
CP1E-N30DR-A
CP1E-N30DR-A
4,070,000 ₫
A22NL-RNM-TGA-G100-GC
A22NL-RNM-TGA-G100-GC
176,000 ₫
MY4N-GS AC220/240
MY4N-GS AC220/240
55,000 ₫
Z-15GW2-B
Z-15GW2-B
171,600 ₫
ZC-Q2155
ZC-Q2155
495,000 ₫
E2K-C25MY1 2M
E2K-C25MY1 2M
2,585,000 ₫
LY4N-J- AC110/120
LY4N-J AC110/120
165,000 ₫
CS1W-AD081-V1 khối ngõ vào analog cho PLC Omron CS1
CS1W-AD081-V1
17,600,000 ₫
E6B2-CWZ6C 360P/R
E6B2-CWZ6C 360P/R 0.5M
1,650,000 ₫
S8FS-C10024
S8FS-C10024
352,000 ₫
MY2N-J AC24
MY2N-J AC24
55,000 ₫

Giảm giá

3,000,000 đ

3,000,000 đ

1,500,000 đ

4,000,000 đ

8,000,000 đ

1,000,000 đ

Lĩnh vực hoạt động

Chuyên cung cấp:
Nút nhấn, Công tắc hành trình, Rơ-le
Thiết bị đo lường, điều khiển
Thiết bị lập trình, phần mềm điều khiển

Lắp đặt tủ điều khiển
Sửa chữa hệ thống tự động hoá công nghiệp